Avertissements légaux

 


  El lloc web i els dominis doemporda.cat i doemporda.com corresponen al Consell Regulador DO Empordà, amb CIF G-17122029, domicili a Figueres tel. +34 972 50 75 13 i correu electrònic info@doemporda.cat.

 


  Propietat intel·lectual i industrial

 

 


  Els continguts d'aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen al Consell Regulador DO Empordà, o a tercers que n'han autoritzat el seu ús. El Consell Regulador DO Empordà presenta aquests continguts amb finalitats d'informació i publicitat. El Consell Regulador DO Empordà és marca registrada. El Consell Regulador DO Empordà autoritza la utilització tant dels continguts del lloc com de la marca DO Empordà exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d'aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a DO Empordà, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

 

 


  No s'autoritzen presentacions dels continguts d'aquest lloc en una finestra aliena a DO Empordà (framing)

 

 


  Protecció de dades

 

 


  Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de contacte d'aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics són tractades amb el màxim de confidencialitat i només s'utilitzaran per atendre les sol·licituds d'informació o consultes. Únicament s'incorporarien a un fitxer en el cas que s'establís una relació comercial entre DO Empordà i la persona interessada, i sempre amb el coneixement previ d'aquesta persona.

 

 


  Les dades obtingudes en el formulari de registre d'un nou usuari, seran incorporades a un fitxer creat per DO Empordà per a gestionar les relacions amb els seus clients i fer un seguiment de les comandes. En qualsevol moment pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-se a DO Empordà per qualsevol mitjà.

 

 


  Responsabilitat sobre els continguts

 

 


  Tot i que DO Empordà actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l'usuari del lloc web el consulti. Per això DO Empordà manifesta que les referències dels productes i preus que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a DO Empordà fins a la confirmació expressa d'una comanda.

 

 


  DO Empordà es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

 

 


  DO Empordà no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços inclosos en el lloc.

 

 


  Utilització de cookies

 

 


  DO Empordà informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) en els processos interns de funcionament.

 

 


  Condicions d'ús

 

 


  L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

 

 

 

Click Me For A Modal