El Consell Regulador

L' aprovació per part del Ministerio de Agricultura l'any 1975 de la Denominació d'Origen Empordà-Costa Brava per als vins empordanesos (Ordre de 19 de maig de 1975, publicada al BOE núm. 153, de 27 de juny) va representar el reconeixement oficial que aquests vins han assolit, després de molts anys, uns nivells de prestigi i de qualitat suficients per a competir en el mercat amb vins d'altres procedències. Aquesta era una vella aspiració dels viticultors de la comarca que varen iniciar la tramitació de la DO a inicis dels anys 60. Fou decisiva per a l'obtenció d'aquesta situació legal la ferma voluntat d'elaboradors i envasadors.

Amb l'Ordre ARP/63/2006, de 16 de febrer, publicada al DOGC núm. 4585, de 3 de març de 2006, es va aprovar la nova reglamentació de la Denominació d'Origen Empordà, adaptant-se a la Llei d’ordenació vitivinícola catalana.

El Consell Regulador vetlla pel compliment del Reglament, controlant tot el procés de producció i elaboració dels vins amb DO Empordà per tal de garantir-ne l'origen i la qualitat. També promou estudis tècnics posant especial èmfasi en estimular la producció de vins de qualitat.

Paral·lelament realitza accions de promoció dels vins de la Denominació d'Origen de considerable ressò, com la festa de la verema de l'Empordà, la mostra anual dels vins de l'Empordà que es celebra a principis de setembre a Figueres, etc. i vetlla per la presència dels vins empordanesos en innombrables manifestacions turístiques, gastronòmiques i culturals.

Click Me For A Modal