El Mapa de Sòls de la DO Empordà avança i ja s'ha iniciat la caracterització dels tipus de terrenys

03/10/2014
El projecte de Mapa de Sòls de la D.O. Empordà s'impulsa des de l'any 2013 des del Consell Regulador de la D.O. Empordà i el suport de més d'una vintena de cellers, amb la col·laboració del Departament d'Agricultura (DARPAM) i FEADER. El coneixement dels sòls de la denominació té per objectiu maximitzar qualitativament el potencial productiu i enològic de les varietats conreades, així com prendre decisions sobre l'aptitud dels sòls de nova plantació.
 
El Mapa de Sòls aporta informació tant de les propietats químiques (pH, salinitat, matèria orgànica, carbonats, nutrients...), com físiques (textura, fondària arrelable, velocitat d'infiltració, capacitat de retenció de l'aigua...). La integració de la informació de sòls i de les característiques geomorfològiques i climàtiques, juntament amb les característiques pròpies dels portaempelts i varietats, ha de permetre definir la zonificació de les parcel·les segons la seva aptitud i viabilitat productiva, així com efectuar prediccions sobre el seu comportament i com s'han de gestionar. La interrelació entre la informació de sòls i les dades sobre producció i caràcters organolèptics del vi pot permetre establir patrons de relació sòl/producte.
 
El projecte de Mapa de Sòls de la D.O. Empordà es va iniciar l'any 2013 amb una primera fase de caracterització geomorfològica d'alta definició, pràcticament a nivell de parcel.la, orientada a establir el comportament del sòl respecte el drenatge i l'entollament, el risc d'erosió i les pautes a aplicar per a la seva conservació. També es van definir les principals unitats geomorfoedàfiques de la denominació, que han servit, ja dins l'any 2014, per a iniciar la caracterització dels sòls en base a centenars de punts d'observació, entre cates, perfils i sondatges efectuats amb barrina, així com la presa de mostres i la seva determinació analítica. 
 
Dos anys més de treball
El Mapa de Sòls requerirà almenys dos anys més de treballs de camp, supeditats a la continuïtat dels ajuts. El conjunt de la informació generada es posarà a disposició del viticultor i els cellers de la denominació a partir de la implementació d'un sistema de consulta a través de la xarxa, que servirà també per a emmagatzemar i actualitzar la informació i la recerca que es vagi generant sobre els sòls de la denominació. 

Notícies relacionades

Cercador

Historial

Click Me For A Modal