Concurs selfie a Instagram “Tu hi eres?” 4t tast de vins de la DO Empordà

13/09/2015

PROMOTOR:
El titular de la present promoció és el Consell regulador de la Denominació d’origen Empordà, en endavant DO Empordà, la finalitat és realitzar un concurs fotogràfic en línia a través de la xarxa social mòbil Instagram, en la qual podran participar totes les persones físiques que compleixin les condicions establertes en aquestes bases.
Ni Facebook ni Instagram patrocinen ni avalen ni administren de cap manera la promoció, ni estan associats a aquesta. 


LEGITIMACIÓ DE PARTICIPACIÓ:
Podrà participar en la present promoció qualsevol persona física, major de 18 anys, resident a Espanya, que posseeixi un compte a Instagram i que durant el període de validesa de la present campanya participi en l'acció segons es proposa en els termes descrits en aquestes bases . 

PERÍODE DE VIGÈNCIA DEL CONCURS:
El termini de la promoció s'iniciarà el dia 26.10.2015 i finalitzarà el 27.10.2015, a les 23: 59h.

PARTICIPACIÓ I MECÀNICA:
La inscripció en el concurs implica que el participant tingui un compte a Instagram i que respecta les condicions d'aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/). A més, perquè la participació pugui ser validada, aquest perfil ha de ser públic. 
Per participar i tractar d'aconseguir el premi bastarà amb: 
- Fer-Seguidor del compte d'Instagram de DO Empordà. 
- Fer-se una foto durant l’acte del 4t tast de vins de l’Empordà el 26.10.2015 entre les 16:30 i les 20:30 
- Etiquetar La imatge amb #vinsdetramuntana  i compartir-la a Instagram. 
Només s'acceptaran imatges publicades des de Instagram que hagin estat etiquetades correctament. A més, qualsevol contingut que el promotor consideri, al seu sol criteri, no adequat, inapropiat o ofensiu, no prendrà part en el concurs. Únicament serà vàlida per al concurs una foto per usuari. En el cas que un usuari pugi més d'una foto, es prendrà per bona la primera que va ser pujada. Els participants entraran en un sorteig que es durà a terme a la seu de la DO Empordà en data 30.10.2015
DO Empordà pujarà a la seva pàgina de Facebook i a la seva pàgina web les fotos que consideri oportunes per promoure el concurs. 

COMUNICACIÓ DELS GUANYADORS
DO Empordà es posarà en contacte amb els guanyadors a través d'Instagram, deixant un comentari en les fotos guanyadores, i / o per les vies al seu abast que consideri oportunes. DO Empordà donarà a conèixer els guanyadors en un termini de 2 dies naturals una vegada hagi conclòs la campanya. En cas d'impossibilitat manifesta per contactar amb els guanyadors en el termini de 15 dies, DO Empordà quedarà eximit de qualsevol responsabilitat i podrà triar a un altre guanyador.

PREMI
El premi per al guanyador consisteix en un lot de vins de la DO Empordà més premiats. 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Els participants accepten, mitjançant la seva participació en el concurs a Instagram, que els continguts i comentaris que hagin de ser publicats en aquesta xarxa puguin ser compartits amb la resta d'usuaris d'Instagram i altres xarxes socials. La participació en un concurs d'aquesta naturalesa suposa l'acceptació de les normes d'Instagram. 

DRETS D'IMATGE
L'acceptació del premi pel guanyador suposa donar el consentiment a DO Empordà per utilitzar amb fins publicitaris el seu nom i imatge en el material promocional relacionat amb la present campanya. Cada participant manifesta i es responsabilitza que ostenta els drets d'imatge i propietat intel·lectual sobre tot el material que s'utilitzi per a la promoció, previ el seu consentiment, durant el gaudi dels seus premis, cedint la seva imatge a DO Empordà en els mateixos extrems expressats anteriorment. 

RESPONSABILITATS
El sol fet de participar en aquest concurs implica l'acceptació íntegra de les presents Bases. El promotor es reserva el dret d'anul·lar qualsevol participació o qualsevol participant, si es tenen sospites d'una manipulació incorrecta de les dades o del concurs.
DO Empordà es reserva el dret de rebutjar o excloure de la participació en el concurs i en general a la promoció de qualsevol participant que no reuneixi els requisits descrits en les presents bases i termes de participació o contravingui les normes o finalitat del concurs. DO Empordà  es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les condicions de la present promoció, fins i tot la seva possible anul·lació abans del termini prefixat, sempre que concorri causa justa, comprometent-se a comunicar les noves bases, condicions de la promoció o l'anul·lació definitiva en la seu cas, amb la suficient antelació i publicitat. DO Empordà no es responsabilitza de les possibles pèrdues de dades per problemes de correu electrònic i / o pel mal funcionament d'Instagram o internet. A més, DO Empordà exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del portal. Igualment, DO Empordà s'eximeix de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin deure a l'ús indegut, manipulació o mutilació que usuaris o tercers no autoritzats puguin realitzar respecte del contingut general de la present pàgina, així com de la vulneració els drets de propietat intel·lectual si s'escau, i per falta de compliment de les exigències establertes en aquesta web. No podran participar en la promoció i, per tant, resultar agraciats, les següents persones: A) empleats i familiars fins al primer grau de consanguinitat de l'entitat DO Empordà; B) els empleats d'empreses d’agències de publicitat o agències que estiguin relacionades amb la promoció.

 

Notícies relacionades

Cercador

Historial

Click Me For A Modal