La DO Empordà aplica 'podes de respecte' per mimar les vinyes

26/01/2017

El Consell Regulador de la DO Empordà ha posat en marxa un programa per millorar les tècniques de poda amb l'objectiu d'allargar el cicle vital de les vinyes i regular la productivitat dels ceps. En els darrers dos anys, s'ha executat un pla de formació que ha permès als cellerers empordanesos conèixer de primera ma l'anomenada 'poda de respecte' que està basada en els criteris de l'Escola Italiana de Poda, Simonit y Sirch. Aquest sistema consisteix en una poda manual poc invasiva que assegura la continuïtat del flux limfàtic de la planta. 

Amb la tardor i la caiguda de les fulles, la vinya entra en període de repòs fins la primavera. Durant aquest temps de letàrgia, la vinya acumula les reserves que necessitarà més endavant per fer créixer les tòries i el raïm. En aquesta època de l'any es porta a terme la poda, ja que és el moment de menys circulació de saba. La poda permet rejovenir la planta i allarga-ne el període productiu; regular-ne la seva producció i vigor, i, finalment, donar forma al cep (el vas o i l'emparrat són els dos sistemes de conducció més comuns a l'Empordà). 

Davant la importància de la poda en el cicle de la vinya, és de vital importància que es porti a terme per experts que tinguin en consideració els criteris necessaris. Per aquest motiu, el Consell Regulador ha realitzat dues formacions diferents, una més genèrica per a treballadors de la vinya i una altra de més específica per a caps de colla i encarregats. En els dos casos, la formació s'ha dividit en classes teòriques i pràctiques per conèixer els òrgans de la vinya, el seu cicle vegetatiu i reproductiu, els conceptes per decidir el moment i el procés de poda així com les tècniques, sistemes i eines per portar-la a terme. 

La formació ha estat impartida per l'Escola Catalana de Poda, que és un centre de formació nascut dins del clúster vitivinícola INNOVI.  La  iniciativa forma part del programa de formació continuada impulsat per la Comissió Tècnica del Consell Regulador de la DO Empordà. Anualment s'organitzen jornades i tallers formatius per ampliar els coneixements dels cellerers al voltant de noves tècniques i processos relacionats amb la viticultura.

Notícies relacionades

Cercador

Historial

Click Me For A Modal