Xarxa d'estacions meteorològiques per aplicar una viticultura més sostenible a la DO Empordà

09/02/2018

Les dades recollides permetran obtenir un control més eficient del desenvolupament del míldiu amb l’objectiu de reduir al mínim o evitar els tractaments fitosanitaris
 
El Consell Regulador de la DO Empordà, el centre de recerca IRTA-Mas Badia i el Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura de la Generalitat, amb el suport de la Diputació de Girona, acaben de posar en marxa una xarxa d’estacions meteorològiques que ajudaran els viticultors de la denominació a combatre de forma més ecològica el míldiu, un fong que provoca una de les les principals malalties que afecten les vinyes. 

La xarxa està formada per onze estacions meteorològiques ubicades a l’Alt i el Baix Empordà. Al llarg dels darrers dies se n’han instal·lat cinc als municipis de Calonge, Masarac, Agullana, Garriguella i el Port de la Selva. A la xarxa també s’hi annexionen quatre estacions més dels cellers Espelt i Peralada, ubicades a Vilajuïga i Rabós, Colera i Capmany. Finalment, també s’integren a la xarxa les dues unitats més de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques de Catalunya (XEMA), situades a Espolla i Roses. La distribució d’aquestes estacions a diferents poblacions permetrà realitzar previsions a petita escala i més ajustades a les diferents zones de producció de la DO Empordà.

Les estacions incorporen sensors de temperatura i humitat relativa, pluviòmetre, sonda d’humectació foliar i anemòmetre. Estan dotades de panells solars que garanteixen el funcionament continuat els 365 dies l'any. Les estacions faran, com a mínim, una lectura horària i enviaran les dades recollides a una plataforma que monotoritzarà els resultats de manera permanent.  

L’objectiu principal d’aquesta xarxa és implementar models avançats de predicció dels riscos d’infeccions de míldiu a partir de la detecció de les condicions meteorològiques que afavoreixen la seva aparició i propagació. Les dades recollides a les estacions seran processades per l’IRTA i el Servei de Sanitat Vegetal que, mitjançant avisos, comunicaran als viticultors quan es donen les condicions més propenses per a l’aparició d’aquesta malaltia. D’aquesta manera, els viticultors disposaran d’una informació més completa que serà bàsica per decidir els tractaments fitosanitaris que cal aplicar a les vinyes, amb l’objectiu final de minimitzar el màxim possible o evitar l’ús de pesticides que s’apliquen al vinyar empordanès, amb els conseqüents beneficis per a la salut humana i el medi ambient. Aquest sistema de gestió estarà en fase de proves durant els propers tres anys per valorar-ne la seva efectivitat i fiabilitat en la reducció dels tractaments aplicats a les vinyes. Al llarg d’aquest temps, es realitzaran estudis sobre el terreny a diverses vinyes per comparar l’evolució de la malaltia i s’analitzaran ceps que no es tractaran (ceps testimoni), ceps que seran tractats a partir dels avisos facilitats per la plataforma i ceps en els quals s’efectuaran els tractaments convencionals que s’han aplicat fins ara. Els cellers Espelt, Peralada i Clos d’Agon col·laboraran en aquests estudis. 

Altres aplicacions de la xarxa
La posada en marxa de les estacions meteorològiques obre àmplies possibilitats en la millora del cultiu de la vinya a la DO Empordà. A més de la sanitat vegetal dels ceps, la xarxa també pot permetre en un futur introduir millores en la gestió del sòl, del reg o del seguiment de la maduració del raïm, entre altres possibles aplicacions. El projecte representa una elevada innovació en la viticultura empordanesa, ja que estudiarà i validarà nous sistemes predictius que permetran millorar la gestió i el rendiment del cultiu, facilitant la planificació i la gestió de la vinya.

Agricultura més ecològica i sostenible
La creació d’aquesta xarxa d’estacions meteorològiques respon a la creixent necessitat i voluntat del sector per limitar al mínim possible o evitar l’ús de fitosanitaris i caminar cada vegada més cap a una agricultura ecològica. Des de fa anys, el Consell Regulador de la DO Empordà impulsa un pla estratègic per implementar una producció més sostenible. 

L’any passat, per exemple, es va posar en marxa l’Agrupació de Defensa Vegetal (ADV) de la DO Empordà que principalment assessora els viticultors per aplicar mètodes més racionals i sostenibles en el tractament de les vinyes. L’ADV de la DO Empordà és un servei d’assessorament tècnic de la vinya que rep el suport del Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura. L’agrupació permet coordinar els treballs dels tècnics de la zona, un treball en xarxa que aporta més coneixements als viticultors per treballar la vinya d’una manera més precisa i respectuosa amb la salut humana i el medi ambient.

Una de les línies de treballs més avançades de l’ADV de la DO Empordà és el control i seguiment de plagues i malalties de la vinya per aplicar mètodes alternatius als productes químics. Des del 2015, bona part dels viticultors de la DO Empordà apliquen mètodes de confusió sexual a les vinyes per erradicar la lobesia botrana o corc del raïm. Aquest sistema es basa en la difusió contínua i homogènia de feromones a l’atmosfera. Les feromones són substàncies volàtils que, emeses de manera natural pels insectes femella, tenen com a funció l’atracció dels mascles per aconseguir l’aparellament. Amb l’emissió constant de feromones, a través d’uns difusors situats a les vinyes, es provoca la desorientació del mascle i s’impedeix l’aparellament i reproducció d’una manera biològica. 

Què és el míldiu?
El míldiu és una de les principals malalties que afecten la vinya i és una de les causes de major incidència en la disminució de la producció. Està produïda pel fong Plasmopara vitícola (Berk et Curt) caracteritzat per un cicle vital complex, però àmpliament estudiat i descrit. La malaltia fa malbé el raïm i és un maldecap pels vinyataires que detecten la presència del fong quan aquest ja ha provocat danys a la vinya. L’afectació provoca que les fulles dels ceps s’assequin  i perdin la capacitat de fer la fotosíntesi que és la font nutritiva perquè creixi el raïm. El míldiu pot afectar la planta des del mes d’abril fins al verolat, moment en què el raïm canvia de color pels volts de juliol o agost. El període més crític és durant la floració quan la planta està més receptiva als efectes de la malaltia. El fong es pot mantenir com a reservori en el terra, en forma d’espores, durant més d’un any sense perdre la seva capacitat d’infectar la vinya en anys posteriors. 

En anys plujosos, l’afectació del míldiu és major i propicia una davallada important tant en la quantitat com en la qualitat de la producció. A l’Empordà i gràcies a l’efecte de la tramuntana, aquesta afectació és menor que en d’altres zones productores. Malgrat això, el míldiu sempre causa incertesa i preocupació als productors empordanesos per les possibles infeccions que es poden produir després de qualsevol pluja. 

 

Notícies relacionades

Cercador

Historial

Click Me For A Modal