La DO Empordà reclama moratòria i diàleg en la implantació de renovables a la comarca

29/03/2021

Inquietud entre els cellers de l'Albera pel sobtat planejament de grups d'aerogeneradors

El Consell Regulador de la DO Empordà ha emès un comunicat per reclamar “prudència i racionalitat” en la implantació de projectes de generació elèctrica a l’Albera i l’Alt Empordà, mitjançant generadors o camps de plaques solars.

A l'inici del text es recorda que "el Decret d'Energies Renovables de la Generalitat sense regulacions territorials aprovat a finals de 2019, conjuntament amb les expectatives de subvenció del pla europeu next generation, ha suposat una allau de projectes de generació d'energia elèctrica mitjançant aerogeneradors o plaques solars a l'Albera i a tota la comarca, amb la tramitació prevista de 7 grups eòlics i 10 de fotovoltaics".

Destaca principalment els primers 30 aerogeneradors terrestres plantejats als municipis de La Jonquera, Agullana, Capmany, Biure, Far d'Empordà i Llançà, que es preveu que puguin anar en augment. La major part d'aquests municipis pertanyen a l'àrea de la Denominació d'Origen i, especialment en el cas de Capmany compta amb un nombre important de cellers i de superfície vitícola.

"Aquest fenomen ha generat una gran preocupació entre els cellers, per considerar que tant els molins com les pistes d'accés i línies d'evacuació que se'n deriven poden alterar negativament un entorn privilegiat, que és també un atribut turístic" s'assegura a la comunicació, que hi afegeix: "Des del Consell Regulador volem fer palesa la inquietud del sector envers la multiplicació de projectes de manera sobtada i sense cap informació ni possibilitat d'opinar prèviament al respecte".

Sense voler obviar en absolut la necessitat d'incrementar substancialment al país l'autosuficiència energètica d'acord amb una generació sostenible, que tenim endarrerida en relació amb Europa, el Consell Regulador reclama que "aquesta expansió es faci a partir d'uns criteris raonables i que comptin, en la mesura del possible, amb el consens territorial". Per tot això el Consell Regulador es fa solidari amb els processos engegats per diversos col·lectius com ara Iaeden-Salvem Empordà o ALLIMO per "frenar aquesta voràgine" i manifesta la seva voluntat de contribuir a una anàlisi i un diàleg que condueixi a establir unes ubicacions apropiades, que persegueixin veritablement la menor afectació.

El Consell Regulador ha donat suport a les al·legacions de l'Ajuntament de Capmany i forma part de l'equip promotor de la jornada impulsada per l'Institut d'Estudis Empordanesos conjuntament amb entitats com Iaeden-Salvem Empordà o Empordà Turisme, i s'ofereix a participar activament en el planejament que reclama el Manifest del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, amb el que s'hi sent plenament identificat.

El Consell Regulador remarca que "no es pot posar el carro davant dels bous" amb precipitacions perilloses que poden resultar a la llarga desproporcionades, amb una profusió de molins de gran dimensió o un estol de camps solars que alterin de forma inapropiada un entorn que estimem i un paisatge que ens és patrimoni" i acaba dient que "la fugida endavant que sembla haver empès la Generalitat després d'anys d'inacció política cal situar-la al seu lloc, reclamar la moratòria de les instal·lacions projectades i accelerar amb eficàcia un nou Pla General de l'Energia inspirat en un marc global de major consens que inclogui i detalli els criteris de protecció ambiental, agrària, biodiversitat, integració paisatgística, distribució territorial, planificació urbanística, governança i diàleg amb els Ajuntaments i agrupacions del territori".

Notícies relacionades

Cercador

Historial

Click Me For A Modal